Yönetim Sistemleri

1979’dan günümüze sahip olduğu tecrübesini günümüzün en yeni teknolojisi ile verdiği ısıl işlem hizmetlerine yansıtan Alpha Isıl İşlem, müşteri istekleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası pazarlara açılmada anahtar olarak kullanılabilecek tüm kalite sistemlerini uygulamaktadır.

Aşağıda belirtilen yönetim sistemleri ve üretim standartlarının dışında ki özel talepleriniz için de bir çözüm ortağı olabilmemiz adına lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ISO 9001:

Uluslararası Standartlar Teşkilatı ISO tarafından üretilmiş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir kalite yönetim sistemini ifade eden bir standarttır. Kuruluşların kalite yönetim sisteminin şartlarını ve yapısını anlatan standarttın son revizyonu ISO 9001:2015 Alpha Isıl İşlem bünyesinde uygulanmaktadır.

IATF 16949:

ISO / TS 16949, otomotiv endüstrisi tedarik zinciri ve üretimindeki kusurların önlenmesi ve varyasyon ve atıkların azaltılmasını vurgulayan, sürekli iyileştirme sağlayan bir kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini amaçlayan bir ISO teknik spesifikasyonudur.

Uluslararası Otomotiv Görev Gücü (IATF) ve ISO’nun “Teknik Komitesi” tarafından hazırlanmıştır. Kalite Yönetim sistemlerinin ülkeye özgü düzenlemelerini uyumlu hale getirir.

100’den fazla mevcut motorlu taşıt üreticisinin yaklaşık yüzde 30’u, normun gerekliliklerine bağlıdır, ancak özellikle büyük Asyalı üreticiler, kurumsal gruplarının ve tedarikçilerinin kalite yönetim sistemleri için kendi gereksinimlerini farklılaştırmıştır.

Alpha Isıl İşlem bünyesinde bu standardın son revizyonu olan IATF 16949-2016 uygulanmaktadır.

AS 9100:

Havacılık ve uzay endüstrisi için yaygın olarak kabul gören ve standartlaştırılmış bir kalite yönetim sistemidir. İlk olarak Ekim 1999’da Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) ve Avrupa Havacılık ve Uzay Endüstrileri Birliği (AECMA) tarafından yayınlandı.

AS 9100, ISO 9001’in tüm gerekliliklerini ve ek olarak havacılık endüstrisi gerekliliklerini kapsamaktadır.

Alpha Isıl İşlem havacılık ve savunma sanayi müşterilerinin isteklerini karşılamak için bu standardın 2016 yılında yayınlanan son revizyonunu yürütmektedir.

ISO 14001:

ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların asgari düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Alpha Isıl İşlem çevre ve doğal kaynakların korunmasını hedefleyerek bu standardın son versiyonu olan ISO 14001:2015’i tüm çalışanlarının katılımı ile uygulamaktadır.

ISO 45001:

Mart 2018’de yayınlanan, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için bir ISO standardıdır. ISO 45001’in amacı, fiziksel ve zihinsel sağlığın geliştirilmesi ve korunması dahil olmak üzere mesleki yaralanma ve hastalıkların azaltılmasıdır.

Alpha, standardın 2018 yılında yayınlanan ilk sürümünü yürütmektedir.

ISO 27001:

Bilgi güvenliğinin nasıl yönetileceğine ilişkin uluslararası bir standarttır. Standart, ilk olarak Uluslararası Standardizasyon Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından 2005 yılında ortaklaşa yayınlandı ve daha sonra 2013 yılında revize edildi.

Bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gereksinimleri detaylandırır. Amacı kuruluşların sahip oldukları bilgi varlıklarını daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olmaktır.

Alpha bilgi güvenliği yönetim sistemi 2013 yılında yayınlanan sürüme göre kurulmuş ve yönetilmektedir.

Yönetim Sistem Belgelerimiz

BAŞLIKİNDİR
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Menü