Blog

İndüksiyon Sertleştirme İşleminin Uygulanabileceği Çelikler

İndüksiyon Sertleştirme İşleminin Uygulanabileceği Çelikler

İndüksiyonla sertleştirme prosesi, parçalarda aşınma direnci, yüzey sertliği ve yorulma ömrünü artırmayı hedefleyen bir yüzey sertleştirme işlemidir. İndüksiyonla sertleştirme işleminde parçanın sıcaklığının artırıldıktan sonra ani soğutma işlemi ile sert bir…
Beynit Yapı Nedir - Nasıl Elde Edilir

Beynit Yapı Nedir? Beynit Yapı Nasıl Elde Edilir?

Beynit, östenit fazından izotermal dönüşüm sonucu elde edilen, sertliği martenzit ve perlit yapıları arasındaki mikro yapıdır. Beynit çelikler özellikle çanak, yaylar, tarım araçları gibi aletlerin imal edilmesinde kullanılır. Beynit çelik,…
Östenit Nedir-Östenit Yapı Nasıl Elde Edilir

Östenit Nedir? Östenit Yapı Nasıl Elde Edilir?

Östenit, karbon ve demirden oluşan katı çözelti olarak tanımlanır. Östenit en çok östenitik paslanmaz çeliklerde yer alır. Çeliğin sıcak şekillendirilmesi ve ışıl işlemlerinin pek çoğu östenit fazında gerçekleşir.  Östenit, kübik…
Vakum Sementasyon Nedir - Nasıl Yapılır

Vakum Sementasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

Sementasyon, düşük karbon içerikli çelik yüzeylere karbonca zengin bir ortamda yüze bölgesinin difüzyon yoluyla karbon açısından zenginleştirilmesidir. Sementasyonun amacı yüzey tabakasının karbon açısından zengin hale getirilmesidir. %0,1-0,25 oranında karbon içeren…
Yüksek Hız Çeliklerine Uygulanan Isıl İşlemler

Yüksek Hız Çeliklerine Uygulanan Isıl İşlemler

Yüksek hız takım çeliklerinde kullanılan ısıl işlemlerin malzemeler üzerindeki etkileri eşsizdir. Çünkü yüksek hız çelikler bu ısıl işlemler sayesinde sıcağa karşı dirençlerini ve yüksek aşınma oranlarına karşın gösterdiği dayanıklılığı geliştirirler.…
Martenzit Yapı Nedir - Martenzit Yapı Nasıl Oluşur

Martenzit Yapı Nedir? Martenzit Yapı Nasıl Oluşur?

En yaygın kullanılan metal olan çelik genellikle Fe ve C alaşımıdır. Çelik parçalar içerdikleri karbon miktarına ve yapılan farklı işlemlere göre östenit, ferrit, sementit ya da martenzit gibi fazları içermektedir.…
Karbürizasyon ve Karbonitrasyon Arasındaki Fark

Karbürizasyon ve Karbonitrasyon Arasındaki Fark

Karbonlama ya da diğer bir ifade ile karbürizasyon karbon kullanılması ile çeliklerin yüzeylerinin sertleştirilmesi sürecidir. Bu işlem süresince genellikle metal alaşımlar (çelikler) birkaç saatliğine yüksek sıcaklıklara maruz bırakılır. Bu işlem…
Çelik Isıl İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çelik Isıl İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Isıl işlem malzemenin sertliği, mekanik özelliklerinin hedeflenen değerlere dönüşmesini sağlamak için malzemeye uygulanan bir dizi ısıtma ve soğutma işlemler bütünüdür. Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber çeliklerin yaygın olarak kullanımı buna bağlı…
Nitrasyon Çeliği Nedir

Nitrasyon Çeliği Nedir?

Nitrasyon çeliği genel anlamda nitrür oluşturan elementlere sahip alaşımlı çelikler olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda nitrürleme işlemi sayesinde çelikler krom-molibden çelikler haline getirilebilir. Böylelikle de nitrürleme işleminin ardından çok daha…
Sementasyon (Karbürleme) Nedir-Sementasyon Nasıl Yapılır

Sementasyon (Karbürleme) Nedir? Sementasyon Nasıl Yapılır?

Sementasyon ya da karbürizasyon en eski yüzey sertleştirme metotlarından biridir. Karbon oranı düşük olan çelik parça yüzeyine sıvı, katı veya gaz ortamında karbon emdirilmesi mantığıyla uygulanır. Sementasyon işleminin ardından parça…
Menü