Blog

Yaşlandırma Nedir

Yaşlandırma Nedir?

Yaşlandırma işlemi, metalin yapısındaki alaşım malzemesinin çökelmelerini sağlayarak metale dayanım kazandırmak için uygulanan bir işlem olarak tanımlanabilmektedir. Çökelme Sertleşmesi Çökelme sertleşmesi, malzemeleri sertleştirirken çökelme yığınlarını oluşturan bileşenlerin, kontrollü serbest bırakılmasına…
Islah İşlemi Nedir - Nasıl Yapılır

Islah İşlemi Nedir? Nasıl Yapılır?

Islah işlemi, istenen sertlik ve mekanik özelliklerin kazandırılması amacıyla uygulanan bir ısıl işlemdir. Isıl işlemi yüksek sertleştirilebilirliğe sahip olan orta ve yüksek karbonlu alaşımlı çeliklere uygulanmaktadır. Bu yöntem ile malzemenin…
Isıl İşlem Nedir - Ne İşe Yarar

Isıl İşlem Nedir? Ne İşe Yarar?

Isıl işlem, bir malzemenin özelliklerini ve iç yapısını değiştirmek ve kullanılacağı işleme uygun hale getirmek için o malzemenin özelliklerini ve kimyasal yapısını değiştirmek amacıyla belirli bir sıcaklık uygulanarak bir dizi…
İndüksiyon Nedir

İndüksiyon Nedir?

İndüksiyon yüzey sertleştirme bölümünde parçanın tamamının sertleşmesinin istenmediği durumlarda uygulanan temassız bir ısıl işlem çeşididir. Özellikle otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılır, endüstride kullanılan birçok parça indüksiyon yüzey sertleşme ile üretilebilmektedir.…
Sementasyon Nedir

Sementasyon Nedir?

Sementasyon olarak anılan bu işlem aslında bir tür termo kimyasal işlemdir. Sementasyon işlemi aynı zamanda karbürizasyon işlemi olarak da bilinmektedir. Sementasyon işlemi ya da karbürizasyon işlemi temel işleyiş mantığı olarak…
Oksidasyon Nedir - Nasıl Uygulanır

Oksidasyon Nedir? Nasıl Uygulanır?

Oksidasyon ya da diğer bir ismiyle karartma kullanılan metalin korozyon direncini arttıran bir uygulama olmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda çalışan işlem öncesinde metale yağ alma işlemi uygulanmaktadır. Bu sayede kaplanan metal üzerinde…
Nitrokarbürizasyon Nedir

Nitrokarbürizasyon (Nitrokarbürleme) Nedir?

Nitrokarbürizasyon olarak adlandırılan bu işlem aslında termokimyasal bir difüzyon işlemi olmaktadır. Bu işlem esnasında azot, karbon ve çok az sayıda oksijen atomu, çelik ya da diğer demir alaşımlarının yüzeyine yayılmaktadır.…
Normalizasyon Nedir

Normalizasyon Nedir?

Normalizasyon, malzemelerde dövme, hadde gibi işlemlerden kaynaklı olarak oluşan homojen olmayan yapının giderilmesi ve tane küçültmek amacıyla yapılan ısıl işlemdir. Birçok şekillendirme yöntemi (hadde, dövme veya soğuk şekil verme gibi)…
Vakum Sertleştirme Nedir - Avantajları Nelerdir

Vakum Sertleştirme Nedir? Avantajları Nelerdir?

Vakum sertleştirme sık kullanılan diğer bir adıyla vakum ısıl işlem olarak adlandırılan bu işlem temelde fırının içinde bulunan atmosferik basıncın proses öncesinde ve vakum pompaları yardımıyla dışarı atılmasından sonra yapılan…
Menü