• Takip Edin:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

ALPHA METALURJİ A.Ş. olarak;
Faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların İSG bilincini artırmayı, çalışanlarına, resmi kurumlara, yerel ve bölgesel komşularına karşı İSG sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, İş Sağlığı ve Güvenliğini esas alan sistemleri oluşturur ve sürekliliğini sağlar.
Çalışanlarımızın, işle ilgili yaralanma ve sağlığının bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlayacağımızı,
– Tâbi olduğumuz yasal şartlar ve diğer şartlara uygun olarak çalışacağımızı,
– Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapacağımızı,
– Çalışanlarımızın danışma ve katılımını sağlayıcı tedbirleri alacağımızı,
– İSG eğitimleri ile İSG farkındalığını arttıracağımızı,
Bu doğrultuda ALPHA METALURJİ A.Ş. olarak İSG hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan İSG boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kazaların önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.