• Takip Edin:

İNSAN KAYNAKLARI

Alpha Metalurji olarak 1979 yılından günümüze kadar önceliğimiz ‘’ Nitelikli İnsan ‘’ görüşü ile çalışanlarımızı sosyal haklarını, kariyer meslek eğitimlerini işin özelliğine uygun yetkinlikte personel yetiştirmektir. Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanıp stratejik iş planlarımızı uygulamak,

Verimliliğini, çalışma isteğini açık kapı politikası uygulayıp, şeffaf eşit ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil ederek, yeniliklere ve üretken odaklı projeler üretip her bir çalışanımızın üretime değer yaratan çalışan olmasını sağlamaktır.

Kalite Politikamıza uygun ISG Politikasına özverili yaklaşım sergileyip kurumsal kültür kimliğimizi geliştirmek ,

Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlayıp, uygulamak ve personele yeteneklerine göre çalışma yönünden adil ve eşit olan haklar sunup, şirket faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlayıp; yeni fikirler üretmeye özendirip, başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmeyi sağlamaktır. Kadro eksikliğimize mümkün olduğu ölçüde öncelikle şirket içinden atama yapıp personelin başarı, beceri, tahsil ve ALPHA ailesine hizmet sürelerini dikkate alarak terfi edilmesini sağlamaktır.

Şirket bünyesine odaklanmayı amaçlayıp, İnsan Kaynakları uygulamalarıyla inovasyon sürecini beslemeyi amaçlayıp, çalışanların verimli nitelikli şekilde yürütülmesi için İnsan Kaynakları Planlaması yapıp, verimli işgücünü ALPHA ailesine kazandırmak.

Çalışanlarımızı yüksek performansa ulaştırmak için etkili performans değerlendirme sistemlerine tabi tutmak, Performans Kültürü”nü çalışma hayatının bir parçası haline getirmek ve geliştirilen yeni performans yaklaşımının Topluluk genelindeki yayılımını hızlandırmak,

Açık pozisyonlar için doğru insana doğru iş politikasına ulaşabilmek, değişimlere hızlı adaptasyon sağlayacak organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek, sürekli öğrenen bir kurum yapısı sistemlerini tasarlayıp ve işlerliliğini sağlamak.

Sosyal sorumluluk projelerini tüm uygulamalarda benimsemek, katılımlarda bulunup teşvik edebilmek.

Çevreye duyarlı ve doğaya saygılı kimliğimizi daha da güçlendirmek.

İNSAN KAYNAKLARI VİZYON STRATEJİSİ

Alpha Metalurjinin başarı hikayelerini örnek alarak zamanımızı etkili kullanabilmeyi ,proje süreç yönetim başarısıyla geniş bir vizyona sağlam adımlar atabilmek için geleceğe bugünden hazırlanıyoruz. İş Sağlığı Güvenliği açısından sağlıklı , bilinçli çalışma ortamı sunmaya devam edip; kurumsallaşma yolunda kuruluşun ihtiyacı olan kanuni ve yasal şartları yerine getirmek .

İNSAN KAYNAKLARI MİSYON STRATEJİSİ

Şirketimizin amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek İnsan Kaynağının altyapısını oluşturup, temel ilkelerimiz ile yetenek ve becerilerini kullanabileceği ve geliştireceği adil kariyer planlarının temelini atıp , çalışanların en önemli kaynak olduğu bilinciyle; özgüveni yüksek çalışana sahip olup nitelikli işgücü ile Mevcut çalışanların eğitim, bilgi konularında seviyeyi yükseltip, inovasyon yaklaşımını benimsemeye devam edip, Personellerimizin huzurlu çalışma alanları oluşturabilmeyi amaç bilip, mutlu çalışan profiline sahip olarak, topluma fayda sağlayan yenilikçi hizmetler sunmaktır.