• Takip Edin:

Nitrasyon

Nitrasyon bir yüzey işlem prosesidir. Azotun çelik yüzeyine difüzyonun sonucu malzemenin yüzeyinde aşınma direncinin yüksek olduğu sert bir tabaka oluşur. Her çelik malzemenin bir nitrasyon kabiliyeti vardır. Nitrasyon çeliklerin çoğunda korozyon direnci ve yorulma dayanımını artırırken özel şartlar uygulanmadığında paslanmaz çeliklerde korozyon direncini düşürür.

Bu proses sırasında atmosfere azot yanında karbon gönderildiğinde nitrokarbürizasyon adını alır.

Düşük sıcaklık yüzey sertleştirme işlemlerinden biri olan nitrasyon; çelik parça yüzeyine azot atomlarının ara yer atomu olarak gönderilmesi ile yüzeyde sert bir tabakanın oluşturulması esasına dayanır. Azot sağlayıcı ortam olarak tuz banyosu ve gaz atmosferi kullanılabilir.

Nitrürleme işlemi karbonlu çeliklerin ferritik fazında 480-590 °C gibi düşük sıcaklıklarda yapılmaktadır. Nitrürleme işleminde, çelik yüzeyindeki atomik azot iç kısımlara doğru yayınır ve genellikle 5-15 μm boyutunda çok ince nitrür çökeltileri oluşturarak seramik özellikler barındıran beyaz tabakayı oluşturur.