Termo Kimyasal Isıl İşlemler

Termo kimyasal ısıl işlemler en temel anlatımı ile ısıl işleme tabi tutulan malzemenin yüzeyi ile fırın atmosferi arasında bir difüzyonun gerçekleştiği uygulamalardır. Bu difüzyon sırasında ısıl işlem parçası katı halde iken ısıl işlem ortamı katı, sıvı veya gaz olabilir. Bir başka deyişle işlem sonrasında malzemenin yüzey kimyasal analizi değişmektedir. Örneğin karbonca zenginleştirildiğinde sementasyon, azotça zenginleştirildiğinde ise nitrasyon işlemi yapılmış olur.

Bu işlemde ana amaç malzeme yüzeyini aşınma, yorulma ve korozyon gibi etkenlere daha dayanıklı hale getirmektir. Yüzey işlemin tipine göre malzemenin çekirdek sertliğinde de bir artış gözlenebilir.

Teklif Almak İstiyorum

    Bilgi Almak İstiyorum

      Menü