Kriyojenik İşlem

Kriyojenik işlem, oda sıcaklığında biten ısıl işlem prosesinin bir devamıdır. Amaç, düşük sıcaklıklara inilerek martenzitik dönüşümün devamını sağlamak ve kalıntı östenit miktarını mümkün olduğunca azaltmaktır. Kriyojenik işlem özel olarak tasarlanmış işlemci kontrollü kamaralarda gerçekleştirilir.

Kriyojenik işlemin etkileri:

  • Kalıntı ostenitin giderilmesi ve yapının martenzite dönüşmesi
  • Çok ince η-karbür (etakarbür) partiküllerinin martenzit matris içerisinde homojen olarak çökelmesi
  • Sertlik dağılımının düzenlenmesi
  • İç gerilmelerin/kalıntı gerilmelerin giderilmesi (bir çok mekanik özelliği etkiler)
  • Tokluğu arttırır, aşınma dayanımını arttırır, yorulma dayanımını arttırır
Teklif Almak İstiyorum

    Bilgi Almak İstiyorum

      Menü